10 sự kiện công nghệ thông tin - truyền thông tiêu biểu năm 2021

Ngày 30-12, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin đã công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) tiêu biểu năm 2021.

Sự kiện "Cấp phép thí điểm Mobile Money" được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2021.

Theo đó, sự kiện "Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" nhận được nhiều bình chọn nhất. Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 có vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam. Chiến lược đặt mục tiêu chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu vào năm 2025, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu vào năm 2030 theo xếp hạng của Liên hợp quốc. 

Sự kiện Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu dân cư nhận được nhiều bình chọn thứ 2. Từ ngày 1-7-2021, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động không chỉ mang lại hiệu quả đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, mà còn tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại.

Tiếp theo lần lượt là các sự kiện: Cấp phép thí điểm Mobile Money; ra mắt PC Covid - ứng dụng quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Chính phủ kết nối trực tuyến tới toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; ra mắt nền tảng quản lý tiêm chủng phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất trong lịch sử; Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Thủ tướng phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Axie Infinity vốn hóa tỷ USD và hiện tượng game blockchain Việt Nam trên bản đồ thế giới; đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng cao chưa từng thấy với hơn 1,3 tỷ USD.

Nguồn: Tại đây