Bảo đảm công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch Covid-19

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ngày 28-12 đã ký ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội đã được duy trì, đi vào nền nếp, góp phần minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính thức. Tuy nhiên, việc phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị.

Mục đích của kế hoạch là nhằm bảo đảm công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch Covid-19 và các hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí được tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, chính thức; thông tin đến các tầng lớp nhân dân một cách nhanh chóng, toàn diện về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn Hà Nội.

Các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, trung thực, chính xác về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, các giải pháp của thành phố trong phòng, chống dịch để người dân biết, hiểu, đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đồng thời, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, rõ trách nhiệm trong thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Theo kế hoạch, nội dung cung cấp thông tin gồm: Cung cấp các văn bản chỉ đạo, thông tin về chủ trương, chính sách và các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp của thành phố cho các cơ quan báo chí. Cung cấp thông tin kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố từ nguồn tin chính thống của Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp của thành phố.

Cung cấp thông tin, số liệu về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố (số ca mắc mới, số liệu về cách ly, điều trị F0, kết quả tiêm chủng, phân loại cấp độ dịch...). Phân tích số liệu một cách khoa học, dự báo diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới và đề xuất phương án phòng, chống phù hợp, hiệu quả để người dân nhận thức, đồng thuận với các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của thành phố.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 4 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 5-9-2018 của UBND thành phố).

Cụ thể, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội, Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, các cổng trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội chính thức của các cơ quan thành phố. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc qua thư điện tử, các hình thức khác; trường hợp cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin qua thông cáo báo chí định kỳ.

Tổ chức các cuộc họp cung cấp thông tin, họp báo định kỳ hoặc đột xuất để thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về các chính sách, quyết định quan trọng của UBND thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, các cơ quan thành phố tổ chức.

Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí. Trường hợp xảy ra vụ việc đột xuất, bất thường, cần có ngay thông tin ban đầu để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra.

Hãy cài đặt Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC-Covid) để khai báo y tế, bảo vệ mình và bảo vệ mọi người:

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nguồn: Tại đây