Bảo đảm duy trì nguồn nước sạch sông Đà cấp cho Hà Nội

Trước nguy cơ Nhà máy nước mặt sông Đà có thể phải dừng hoạt động vì thiếu nước sản xuất do mực nước sông Đà xuống thấp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc bảo đảm duy trì nguồn nước sạch sông Đà cấp cho Hà Nội.

Nước sông Đà xuống thấp ảnh hưởng tới công tác cấp nước an toàn, ổn định cho Hà Nội.

Văn bản nêu rõ: Do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng từ việc vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cũng như công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến mương lấy nước thô từ sông Đà về Nhà máy nước mặt sông Đà chưa được quan tâm..., tiềm ẩn nguy cơ Nhà máy nước mặt sông Đà dừng hoạt động do thiếu nước.

Căn cứ kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè và năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định cho nhân dân, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị sản xuất, cấp nước sạch cho Hà Nội từ nguồn nước sạch sông Đà là Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) bổ sung ngay giải pháp lắp đặt trạm bơm nước thô từ sông Đà (khi mực nước thấp) để lấy nước cho Nhà máy nước mặt sông Đà hoạt động; thực hiện cải tạo tuyến kênh dẫn nước thô từ sông Đà vào công trình thu trạm bơm cấp I, bảo đảm việc khai thác vận hành nhà nước hoạt động ổn định, không phụ thuộc vào chế độ phát điện của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Đồng thời, triển khai các giải pháp bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định cho các khách hàng mà công ty đang cung cấp dịch vụ cấp nước về cả lưu lượng, áp lực và chất lượng. 

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các công ty: Nước sạch Hà Nội, Nước sạch Hà Đông, cổ phần Viwaco, Nước mặt sông Đuống phối hợp vận hành hiệu quả tuyến truyền dẫn nước sạch DN800 trên đường Vành đai 3, đường Phan Trọng Tuệ đã được đầu tư xây dựng, bảo đảm kết nối nguồn nước sạch sông Đà với nguồn nước sạch sông Đuống để hỗ trợ bổ sung nguồn nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống cho khu vực Hoàng Mai, Thanh Xuân... trong trường hợp nguồn nước sạch sông Đà không đáp ứng yêu cầu do phải dừng hoạt động để sửa chữa, bảo dưỡng, không lấy được nước thô để sản xuất...

Nguồn: Tại đây