Bất động sản vẫn là kênh đầu tư thu hút dòng vốn

Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý III-2021 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến hầu hết các dự án phát triển bất động sản trên cả nước phải dừng thi công; hoạt động mua - bán cũng bị ảnh hưởng.

Nguồn cung trên thị trường đa phần là hàng tồn từ các quý trước. Tuy nhiên, do lực cầu vẫn duy trì mạnh nên số lượng giao dịch vẫn tương đối tốt.

Cụ thể, tổng lượng sản phẩm chào bán trên thị trường cả nước đạt 35.852 sản phẩm, giao dịch đạt 16.647 sản phẩm, tương đương tỷ lệ hấp thụ 40,9%; trong đó, đất nền có tỷ lệ hấp thụ cao nhất, đạt trên 51%. Điều này cho thấy bất động sản vẫn dành được nhiều sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư ngay cả trong dịch bệnh. Như vậy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư thu hút vốn trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: Tại đây