Cập nhật giá vật liệu xây dựng, tránh hiện tượng ''đầu cơ, thổi giá''

(HNMO) - Trước tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng có xu thế tăng, khó dự báo, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng
vatlieuxaydung
Bộ Xây dựng yêu cầu kịp thời công bố, điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo sát thị trường.

Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng "đầu cơ, thổi giá".

Cụ thể, tại Văn bản số 959/BXD-KTXD ngày 23-3-2022, Bộ Xây dựng nêu rõ: Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xác định, công bố giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa phương, bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9-2-2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Theo Bộ Xây dựng, trước tình hình giá cả nhiên liệu, vật liệu xây dựng có xu thế tăng, khó dự báo, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hằng tháng. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý, công bố chậm, chưa bám sát diễn biến thị trường hoặc chưa sát với giá thị trường. Nhiều danh mục công bố còn thiếu một số vật liệu xây dựng chủ yếu... Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh các hiện tượng "đầu cơ, thổi giá"; rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố. Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều, tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng hằng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các dự án, công trình được thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc phạm vi, đối tượng của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15, đề nghị chủ động giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn được Chính phủ giao, đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho từng gói thầu, dự án thành phần.

UBND các tỉnh, thành phố tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo về khả năng cung - cầu trên địa bàn, về biến động giá, nhất là đối với các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đang hoặc sẽ thực hiện trên địa bàn của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo; khắc phục các trường hợp thiếu hụt nguồn cung trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dụng khả năng cung - cầu để đầu cơ, tăng giá, trục lợi...

Nguồn: Tại đây