Chỉ rõ nhiều sai phạm liên quan đến điện mặt trời mái nhà

(HNMO) - Bộ Công Thương vừa có Kết luận số 1424/KL-BCT về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà; trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại các công ty điện lực và địa phương.
mai-nha

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã làm việc tại một số đơn vị điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận kiểm tra đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai như thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương; ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối. Tại Công ty Điện lực Bình Dương thì thời gian trả lời, giải quyết cho khách hàng vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương; thỏa thuận đấu nối vượt quá công suất theo đề nghị của khách hàng, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối. Kết luận cũng chỉ rõ sai phạm tại Công ty Điện lực Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An.

Tại Tổng công ty Điện lực miền Trung, sai phạm của Công ty Điện lực Gia Lai là thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương; trình tự thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trái với quy định, việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai; Công ty TNHH Năng lượng Thăng Bình, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại LTH Việt Nam… Đồng thời, việc chốt chỉ số công tơ, đưa vào vận hành nhưng không có sản lượng phát điện trong năm 2020 và ký hợp đồng mua bán điện trái với quy định xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phú Cường, Công ty cổ phần PV Energy, Công ty TNHH MTV Đại Thắng… Tại các công ty điện lực Đắk Nông, Đắk Lắk, kết luận cũng nêu rõ nhiều sai phạm liên quan đến thỏa thuận đấu nối, hợp đồng mua bán điện mặt trời; nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong văn bản chấp thuận đấu nối…

Đối với Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra đề nghị Tổng công ty rà soát tất cả việc thỏa thuận đấu nối, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, áp dụng giá mua/bán điện các hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết luận, Đoàn kiểm tra đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra kịp thời hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền. Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chủ trì xử lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà, các tổ chức và cá nhân có liên quan đã vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà; chỉ đạo, kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình thực hiện phát triển các dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các công ty điện lực trên toàn quốc theo quy định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm, đề nghị xử lý nghiêm.

Nguồn: Tại đây