Đã xuất 373 tỷ đồng từ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Đến thời điểm này, số tiền huy động vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.659 tỷ đồng; đã xuất mua vắc xin 373 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến 17h ngày 6-9, số tiền huy động vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.659 tỷ đồng; đã xuất mua vắc xin 373 tỷ đồng; số dư quỹ 8.286 tỷ đồng. Đến nay, đã có 539.133 tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ.

Kho bạc Nhà nước cho biết, Ban quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế.    

Về việc bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ, căn cứ kế hoạch chi quý III-2021 của Bộ Y tế gửi Ban quản lý quỹ, Ban quản lý quỹ đã xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Lãi tiền gửi của quỹ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của quỹ, được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Định kỳ, Quỹ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ, báo cáo thực hiện thu, chi quỹ. Nội dung công khai báo cáo tài chính quỹ bao gồm: Số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.

Hiện nay, Quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nguồn: Tại đây