Đề xuất bổ sung phương thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong đề xuất bổ sung phương thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại quy mô từ 2ha trở lên.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong.

Theo ông Võ Nguyên Phong, năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong năm, 6 dự án nhà ở thương mại (tương đương 351.000m2 sàn); 2 dự án nhà ở xã hội (88.000m2 sàn); 5 dự án tái định cư (105.000m2 sàn)... đã hoàn thành.

Để hoạt động quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng đạt hiệu quả, ông Võ Nguyên Phong kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại theo nguyên tắc: Đối với các dự án có quy mô từ 2ha trở lên phù hợp để bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án thì thực hiện theo đúng quy định của Luật Nhà ở và các nghị định của Chính phủ.

Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại quy mô từ 2ha trở lên nhưng không phù hợp để bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án, cho phép bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án khác trên phạm vi địa bàn và chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền.

Nguồn: Tại đây