Đề xuất giải pháp quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư

Sáng 24-12, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức hội thảo "Định hướng, giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Quang cảnh hội thảo.

Vận hành khu đô thị sau đầu tư còn bất cập

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, Hà Nội là địa phương sớm hình thành các khu đô thị mới, góp phần tạo lập diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số bất cập, gây khó khăn cho quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến an toàn xã hội.

Báo cáo khảo sát về công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố, TS Nguyễn Thị Diễm Hằng, Trưởng phòng Nghiên cứu đô thị (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội) cho biết, nhiều khu đô thị có quá trình đầu tư xây dựng kéo dài, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu; đa số các khu đô thị chưa bàn giao xong hạ tầng cho địa phương; nhiều khu đô thị thiếu nhà sinh hoạt chung cho các tổ dân phố... Trong khi đó, về phía cơ quan quản lý, nhiều địa phương, nhất là khu vực ngoại thành còn lúng túng trong quản trị các khu đô thị; sự phối hợp giữa các tổ chức của chính quyền với chủ đầu tư, Ban quản trị tại nhiều khu đô thị còn khó khăn...

"Nguyên nhân dẫn đến bất cập trên là do các khoảng trống về chính sách trong quản trị, vận hành khu đô thị; nhận thức, năng lực quản lý của các cấp chính quyền còn hạn chế; nhiều địa phương chưa chủ động tham gia sâu vào việc tổ chức thành lập Ban quản trị. Bên cạnh đó, nhận thức, văn hóa sống của cư dân khu đô thị còn nhiều khác biệt...", TS Nguyễn Thị Diễm Hằng nói. 

Ông Nguyễn Dư Minh, Phòng Thẩm định dự án (Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng) thừa nhận, đến nay, vẫn chưa có khu đô thị nào hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án cho chính quyền địa phương. Quy định hiện hành còn tồn tại nhiều vướng mắc, hạn chế, nhất là trong bàn giao dự án, công trình. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư tại các khu đô thị, nhà chung cư. 

"Các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về đối tượng bàn giao khu đô thị (bàn giao giữa chủ đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước hoặc giữa chủ đầu tư với các chủ thể có liên quan là các tổ chức, doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp); nội dung bàn giao gồm những gì, thời điểm bàn giao, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ các bên giao - nhận trước, trong và sau khi bàn giao...", ông Minh thông tin.

Đề xuất nhiều giải pháp quản lý

Về các giải pháp quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố, Trưởng phòng Nghiên cứu đô thị Nguyễn Thị Diễm Hằng đề xuất hoàn thiện mô hình quản trị khu đô thị và hoàn thiện hệ thống chính sách, như quy trình xây dựng dự án, bàn giao hạ tầng dự án khu đô thị, quy định về thành lập tổ dân phố, Ban quản trị; quy định về bảo trì và trách nhiệm của chủ đầu tư; nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, chủ sở hữu. Ngoài ra, nhất thiết phải ban hành các quy chế quản trị khu đô thị, các quy tắc ứng xử văn minh trong khu đô thị.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nêu, với các khu đô thị sau đầu tư, có thể thí điểm áp dụng mô hình Ban quản trị hoặc Hội đồng quản trị thực hiện vận hành khu đô thị, với thành phần tham gia là chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các đối tượng quản lý công trình và kết cấu hạ tầng khu đô thị...

TS Lê Văn Hoạt, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, Nhà nước cần xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cư dân các khu đô thị. Theo đó, cần hoàn thiện mô hình quản trị chung đối với các khu đô thị, mô hình tổ dân phố (quy mô hộ, số lượng thành viên tổ dân phố...), từ đó, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ đầu tư, cư dân...

Kết luận hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, để nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố các giải pháp quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả.

Nguồn: Tại đây