Đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng với người lao động quay trở lại thị trường lao động

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Tờ trình 649/TTr-BKHĐT trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Dự thảo Nghị quyết gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Một là, mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh: Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chương trình phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục hướng dẫn và triển khai thực hiện lộ trình mở cửa lại du lịch, vận tải hàng không, các ngành dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định hướng dẫn và tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di chuyển của người lao động, lưu thông hàng hóa, dịch vụ và sản xuất an toàn...

Nhóm thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, gồm: Hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng. Thời gian thực hiện 6 tháng đầu năm 2022. Thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội: Cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; cá nhân, hộ gia đình vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội...

Nhóm thứ ba, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí phải nộp, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ tính thuế năm 2022. Hỗ trợ lãi suất cho vay 2%/năm tập trung vào một số ngành, lĩnh vực quan trọng...

Nhóm thứ tư, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, bảo đảm các nguyên tắc lựa chọn, phân bổ vốn theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Nhóm thứ năm, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Khẩn trương xây dựng, trình ban hành đúng tiến độ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị quyết tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục tháo gỡ rào cản về thể chế, quy định pháp luật cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản trị xã hội, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên có thời hạn thực hiện trong quý I năm 2022, bảo đảm triển khai nhanh chóng, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi và phát triển.

Nguồn: Tại đây