Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt gần 688.891 tỷ đồng, bình quân 137.778 tỷ đồng/ngày, giảm 24.369 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 155.064 tỷ đồng, bình quân 31.013 tỷ đồng/ngày, giảm 5.703 tỷ đồng/ngày.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (80% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (11%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm (61%) và 1 tuần (28%).

Lãi suất bình quân liên ngân hàng với VND biến động trái chiều. Cụ thể: Lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm giữ nguyên tại mức 0,67%/năm và kỳ hạn 1 tuần giảm 0,03%/năm xuống 0,78%/năm, trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,43%/năm lên 1,31%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước. Cụ thể: Lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm giữ nguyên ở 0,1%/năm, trong khi đó kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01%/năm xuống 0,11%/năm.

Nguồn: Tại đây