Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm

(HNM) - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt gần 1.059.142 tỷ đồng, bình quân 211.828 tỷ đồng/ngày, giảm 1.247 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 183.310 tỷ đồng, bình quân 36.662 tỷ đồng/ngày, giảm 6.665 tỷ đồng/ngày.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (88%) và kỳ hạn 1 tuần (6%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 77% và 12%.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng với VND giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm giảm 0,01%/năm xuống 2,53%/năm; 1 tuần giảm 0,08%/năm xuống 2,51%/năm; 1 tháng giảm 0,13%/năm xuống 2,66%/năm.

Nguồn: Tại đây