Doanh số giao dịch và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 627.012 tỷ đồng, bình quân 125.402 tỷ đồng/ngày, giảm 27.805 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 126.271 tỷ đồng, bình quân 25.254 tỷ đồng/ngày, giảm 1.392 tỷ đồng/ngày.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (84% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (8%). Đối với giao dịch USD kỳ hạn qua đêm chiếm 72% và 1 tuần  chiếm 18%. Lãi suất đối với giao dịch VND giảm, trong đó, kỳ hạn qua đêm giảm 0,11%/năm còn 0,83%/năm; 1 tuần giảm 0,24%/năm xuống 0,98%/năm; 1 tháng giảm 0,21%/năm xuống 1,3%/năm. Đối với USD, lãi suất giảm nhẹ ở một số kỳ hạn, 1 tháng giảm 0,03%/năm còn 0,2%/năm; kỳ hạn qua đêm giữ nguyên ở 0,1%/năm.

Nguồn: Tại đây