Gần 15,6 triệu lượt người hưởng chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội

Ngày 14-12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, từ ngày 1-10 đến nay, cả nước đã có gần 12,55 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ tiền mặt từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Kinh phí đã hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là 29.671 tỷ đồng.

Với chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 841 đơn vị, với gần 160.000 lao động tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.111 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho hơn 2,87 triệu lao động của 69.456 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ.

Tổng số lao động được tiếp cận các chính sách, nguồn lực hỗ trợ về bảo hiểm xã hội đến thời điểm này là gần 15,6 triệu lượt người.

Nguồn: Tại đây