Giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 55,8% kế hoạch

Theo tin từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư phát triển trong 10 tháng năm 2021 đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 67,25%). Trong đó, vốn trong nước đạt 60,89% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 15,29% kế hoạch. 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%; 32 bộ và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng của năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiểm tra 676.567 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 9.750 vụ. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 43.630,36 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.727,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 32.668,1 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.234 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước 6.869,3 tỷ đồng.

Nguồn: Tại đây