Hà Nội đã có 1,643 triệu người lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7-2021 đến ngày 13-12, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho 5,199 triệu lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ là hơn 6.266 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là 5.833 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa.

 Nhiều người lao động ở Hà Nội đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn lực hỗ trợ an sinh lớn nhất đến thời điểm này là kinh phí trích từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dành cho những người tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả cho 1,643 triệu người lao động với tổng số tiền hơn 3.995 tỷ đồng.

Các nguồn lực hỗ trợ khác theo chính sách của trung ương và đặc thù của thành phố tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai với tinh thần bền bỉ, quyết liệt, khẩn trương. Nhờ đó, số đối tượng tiếp cận, thụ hưởng các chính sách liên tục tăng. Chẳng hạn, chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đã đến với gần 456.000 người, kinh phí chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng này là gần 684 tỷ đồng, tăng gần 30.000 người và hơn 40 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 11-2021.

Cũng nhờ sự tích cực triển khai, hiện đa số đối tượng thụ hưởng nắm rõ quy định về chính sách. Nhiều ngày qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cơ bản không tiếp cuộc gọi của người dân đến tổng đài 1022 đề nghị tư vấn, giải đáp các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Nguồn: Tại đây