Hà Nội sẽ xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

UBND thành phố Hà Nội ngày 21-10-2021 ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
Nguồn: Tại đây