Hà Nội: Tháng 1, thu ngân sách đạt 45,9 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong tháng 1-2022 ước thực hiện 45,9 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5,3 nghìn tỷ đồng.
tien
Ảnh minh họa.

Ngày 28-1, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1-2022 ước thực hiện 45,9 nghìn tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa là hơn 42,8 nghìn tỷ đồng, đạt 14,8% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu hơn 3 nghìn tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán, tăng 70,2%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu tháng 1 là: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước thực hiện 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt 9,5% dự toán pháp lệnh và bằng 62,9% cùng kỳ năm 2021; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 15,6% và bằng 72,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 14,2 nghìn tỷ đồng, đạt 25,9% và tăng 41%; thuế thu nhập cá nhân 3,5 nghìn tỷ đồng, đạt 12,2% và tăng 4,1%; thu tiền sử dụng đất 1,3 nghìn tỷ đồng, đạt 6,3% và bằng 44,9%...

Cũng trong tháng 1, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5,3 nghìn tỷ đồng, đạt 4,9% dự toán đầu năm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, chi thường xuyên 4,3 nghìn tỷ đồng, đạt 8,2% và tăng 13,6%.

Nguồn: Tại đây