Hà Nội tổ chức ba môn thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập không chuyên

(HNMO) - Ngày 11-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản số 715/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023.
thi-lop-10
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội.

Nội dung văn bản nêu rõ: UBND thành phố nhận được Tờ trình số 601/TTr-SGDĐT ngày 11-3-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 và đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định. 

Theo Tờ trình số 601/TTr-SGDĐT, phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội là thi tuyển với ba môn thi độc lập gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ. 

Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn toán và bài thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài; bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi các môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi môn toán, ngữ văn bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng. 

Mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đề thi được tinh giản phù hợp với thời gian, bảo đảm theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Năm học 2021-2022, dự kiến toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020-2021. Dự kiến, các trường trung học phổ thông tuyển vào lớp 10 khoảng 104.000 học sinh (trong đó có khoảng 77.000 học sinh vào trường công lập, số còn lại vào trường tư thục). Các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển khoảng 12.900 học viên. Số còn lại theo học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội dự kiến trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20-6-2022.

Nguồn: Tại đây