Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối chuỗi, tiếp cận tài chính và chuyển đổi số

Sáng 8-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới”. Hội thảo thuộc Dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa - USAID LinkSME, do USAID tài trợ.

USAID LinkSME hợp tác với các tổ chức trung gian như: Hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, cơ quan xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trung tâm phát triển xuất khẩu khu vực công và tư nhân, liên kết các DNNVV với chuỗi cung ứng. Dự án cũng tập trung vào việc xây dựng năng lực của các tổ chức trung gian để thúc đẩy tăng trưởng DNNVV.

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, USAID LinkSME được triển khai trên 3 trụ cột, gồm: Kết nối DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi; hỗ trợ tiếp cận tài chính và hỗ trợ chuyển đổi số.

Đến nay, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Về hỗ trợ kết nối DNNVV với doanh nghiệp đầu chuỗi, có 64 đơn hàng đã kết nối thành công với tổng giá trị gần 1,3 triệu USD. Đồng thời, 11 khóa đào tạo về kỹ thuật, quy trình sản xuất cho hơn 700 DNNVV trong các ngành, lĩnh vực được tổ chức.

Về hỗ trợ tiếp cận tài chính, hơn 500 DNNVV được đào tạo tăng cường năng lực tiếp cận tài chính và quản trị tài chính; đến tháng 12-2021, có 10 doanh nghiệp được hỗ trợ thành công các khoản vay mới và tái cấu trúc nợ với tổng giá trị 170 tỷ đồng.

Về hỗ trợ chuyển đổi số, hơn 500.000 lượt doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động, thông tin về chương trình chuyển đổi số, hơn 500 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp đang được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu để giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp khi chuyển đổi số.

Phó Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam Bradley Bessire cho rằng, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 và rất cần sự trợ giúp thiết thực về quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tìm đầu ra, để phục hồi nhanh, bền vững.

Đai diện những doanh nghiệp nhận sự hỗ trợ của dự án trên, ông Lê Duy Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hòa xác nhận, thông qua việc đánh giá năng lực quản trị để nâng cao khả năng điều hành và kỹ thuật trong sản xuất cuối năm 2020, doanh nghiệp đã củng cố, cải thiện sức cạnh tranh và hiện nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu hơn trước. Đơn vị cũng nhận thấy chuyển đổi số là điều kiện tốt để duy trì sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Nguồn: Tại đây