Hỗ trợ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

(HNMO) - Nhằm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở cho công nhân), cải tạo chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ
nha

          Bộ Xây dựng sẽ tập trung hỗ trợ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội để làm việc với các địa phương ngay trong quý I-2022.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo; có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở, trong đó có công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả phát triển vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đặc biệt, các đợt bùng phát dịch Covid-19 thời gian vừa qua cho thấy, các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là một trong những khu vực chịu tác động lớn nhất, do đây là những khu tập trung đông người, dẫn tới khó khăn trong việc bảo đảm yêu cầu chống dịch, gây ảnh hưởng tới việc ổn định đời sống và việc làm của người công nhân.

Do đó, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt nhà cho công nhân khu công nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.

Để có nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có các văn bản gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi nhà ở xã hội vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 30-1-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Một trong các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 11/NQ-CP là bảo đảm an sinh xã hội và đời sống (trong đó có nhà ở) của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Theo đó, liên quan tới lĩnh vực ngành xây dựng, có 2 gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Một là cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Hai là cho vay hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, cải tạo chung cư cũ.

Để khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngay từ đầu năm 2022, Bộ Xây dựng đã triển khai các giải pháp: Xây dựng chương trình hành động; có văn bản đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội; tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ; nhu cầu vay vốn ưu đãi (nếu có) của chủ đầu tư các dự án này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để đi làm việc với các địa phương ngay trong quý I-2022 để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung trong việc hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Nguồn: Tại đây