Hỗ trợ tín dụng để kịp thời nhập khẩu xăng, dầu

(HNM) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1509/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại trong năm 2022 chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu để kịp thời nhập khẩu xăng, dầu theo hạn mức nhập khẩu, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cấp tín dụng. Đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định pháp luật. Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu có đủ điều kiện theo quy định…

Nguồn: Tại đây