Hoàn chỉnh khung pháp lý để phát triển nhà ở, thị trường bất động sản

(HNM) - Tại Hà Nội, ngày 28-3, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị góp ý sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những vướng mắc, chồng chéo giữa các luật trên, gây ảnh hưởng tới phát triển nhà ở, thị trường bất động sản. Đó là hình thức giao đất sau khi trúng đấu thầu dự án, thời điểm giao đất, định giá đất sau khi trúng đấu thầu; một số vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất khi mức giá đất tính phương án 5 năm mới thay đổi 1 lần trong khi thực tế kinh tế - xã hội thay đổi rất nhanh; bất cập trong chính sách phát triển nhà ở xã hội; sản phẩm bất động sản du lịch chưa được định danh rõ ràng...

Từ đó, các đại biểu đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật này để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đơn giản thủ tục, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn.

Nguồn: Tại đây