Hoạt động đầu tư của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh

Tính đến nay có 27 ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý III-2021. Các báo cáo cho thấy, hoạt động đầu tư của các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh, nguồn vốn của ngân hàng vẫn khá dồi dào.

Cụ thể, tổng giá trị chứng khoán kinh doanh của 27 ngân hàng là hơn 77.000 tỷ đồng, tăng hơn 14.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 23% so với đầu năm 2021. Trong khi đó, tổng giá trị chứng khoán đầu tư đã lên mức hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 97.900 tỷ đồng, tương đương tăng gần 8% so với đầu năm 2021.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu về phát hành trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng, trong đó có 31.700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm với lãi suất thấp chỉ từ 3-4%/năm.

Thống kê cũng cho thấy, vốn điều lệ của 27 ngân hàng tính đến cuối tháng 10-2021 là gần 436.677 tỷ đồng, tăng 37.430 tỷ đồng, tương đương tăng 9,4% so với đầu năm 2021.

Nguồn: Tại đây