Hơn 795.000 lao động được xác nhận để thụ hưởng các chính sách hỗ trợ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, toàn ngành đã xác nhận danh sách cho hơn 795.000 lao động của hơn 29.000 đơn vị sử dụng lao động, làm căn cứ để các ngành, địa phương triển khai chính sách hỗ trợ an sinh xã hội.

Trong danh sách có hơn 613.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; hơn 80.000 lao động ngừng việc để hưởng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Ngoài ra, cả nước có gần 46.000 lao động ngừng việc được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; gần 36.000 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất...

Các chính sách do ngành Bảo hiểm xã hội triển khai đã kịp thời đến với nhiều lao động, người sử dụng lao động. Trong đó, ngành Bảo hiểm xã hội đã hoàn tất thủ tục gửi thông báo đến hơn 375.000 doanh nghiệp, với hơn 11,2 triệu người lao động về giảm mức đóng bảo hiểm xã hội tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0%, với số tiền tạm tính là 4.322 tỷ đồng; giải quyết cho 471 đơn vị với hơn 87.000 lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 588 tỷ đồng...

Nguồn: Tại đây