Hợp nhất nhiều thông tư về lĩnh vực đất đai

Ngày 4-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký Văn bản số 634/UBND-GPMB về việc xác thực hợp nhất các thông tư về lĩnh vực đất đai vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 
Nguồn: Tại đây