Huy động được gần 9.400 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 2

(HNMO) - Ngày 11-3, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin, tháng 2-2022, thông qua 12 đợt đấu thầu tại HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 9.380 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.
tpcp
Ảnh minh họa.

Trong đó, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất 37,5%, tương ứng với khối lượng phát hành 3.515 tỷ đồng. So với cuối tháng 1-2022, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước tăng tại các kỳ hạn 10, 15, 30 năm với mức tăng từ 0,03-0,05%/năm và giữ nguyên tại kỳ hạn 20 năm. Tính từ đầu năm, giá trị trái phiếu huy động qua đấu thầu đạt 32.462 tỷ đồng.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp (nơi trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư sau khi được phát hành trên thị trường sơ cấp), giao dịch trái phiếu có diễn biến sôi động với tổng giá trị giao dịch đạt 225.005 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 14.062 tỷ đồng/phiên, tăng 4,96% so với tháng 1.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 giảm 0,8% so với trước. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng qua chiếm 1,59% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 1.224 tỷ đồng.

Nguồn: Tại đây