Huy động được hơn 2,47 triệu tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Đây là kết quả sau 12 năm thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Quy mô phát hành và lãi suất trái phiếu chính phủ giai đoạn 2009-2021.

Ngày 24-9-2009, thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thống kê của HNX cho thấy, sau 12 năm, ngân sách nhà nước đã huy động được hơn 2,47 triệu tỷ đồng vốn trên thị trường sơ cấp (thị trường mua bán trái phiếu mới phát hành) phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế đất nước.

Theo đó, mức huy động bình quân năm đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 10% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 và 28,3% tổng vốn đầu tư của khu vực nhà nước năm 2020. Để huy động được lượng vốn hơn 2,47 triệu tỷ đồng này, đã có hơn 2.600 phiên đấu thầu được tổ chức tại HNX với tỷ lệ huy động thành công bình quân đạt 60-70% trên tổng khối lượng gọi thầu.

Qua 12 năm, lãi suất huy động vốn trên thị trường trái phiếu chính phủ đã giảm đáng kể, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng tiền trả lãi và hỗ trợ tích cực trong điều tiết kinh tế vĩ mô. Lãi suất huy động vốn trung bình đã giảm 4-6%/năm trên tất cả kỳ hạn. Trong đó, đặc biệt giảm mạnh tại kỳ hạn 5 năm (giảm từ 10,49%/năm trong 2009 xuống còn 1%/năm trong 2021); kỳ hạn 10 năm (giảm từ mức 9,7%/năm trong năm 2009 xuống còn 2,06%/năm trong 2021).

Trên thị trường thứ cấp (trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư sau khi được phát hành trên thị trường sơ cấp), giao dịch trái phiếu chính phủ không ngừng tăng về quy mô và chiều sâu, tiệm cận với các nước có thị trường trái phiếu chính phủ phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng dư nợ thị trường trái phiếu chính phủ tại HNX tính đến hết tháng 8-2021 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, gấp 8,7 lần quy mô năm 2009. Thanh khoản trái phiếu năm 2021 đạt mức 10,8 nghìn tỷ đồng/phiên, gấp 29,7 lần so với năm 2009.

HNX cho biết, thời gian tới sẽ tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm trái phiếu, tăng quy mô các mã trái phiếu; đồng thời đa dạng hóa các kỳ hạn phát hành, chủ động nghiệp vụ hoán đổi, mua lại để tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ…