Lãi suất VND liên ngân hàng giảm

(HNM) - Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong tuần, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 1.008.495 tỷ đồng, bình quân 201.699 tỷ đồng/ngày, giảm 10.129 tỷ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 180.371 tỷ đồng, bình quân 36.074 tỷ đồng/ngày, giảm 588 tỷ đồng/ngày.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND tập trung vào kỳ hạn qua đêm (87% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (8% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 77% và 13%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm 0,29%/năm xuống 2,24%/năm; 1 tuần giảm 0,22%/năm còn 2,29%/năm; 1 tháng giảm 0,11%/năm xuống 2,55%/năm.

Nguồn: Tại đây