Lợi nhuận ngân hàng có thể giảm trong quý IV

Theo báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV-2021 do Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện, lợi nhuận trước thuế cùng các kết quả hoạt động kinh doanh có chiều hướng suy giảm so với quý trước. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của các ngân hàng được dự báo giảm kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 2014.

Theo đó, có 40,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh quý IV-2021 sẽ tăng trưởng so với quý III. Gần 60% tổ chức tín dụng cho rằng, kết quả kinh doanh quý IV sẽ không tăng so với quý III. 

Đối với kết quả cả năm 2021, có 83,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế sẽ tăng trưởng, 3% kỳ vọng không đổi, 13,3% lo ngại lợi nhuận giảm (cao hơn ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6 vừa qua là 9,7%).

Về tác động từ đại dịch Covid-19 trong hai quý vừa qua, các tổ chức tín dụng nhận định hai yếu tố là "điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng" và "cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ" đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh trong quý III và cả năm 2021. Tuy nhiên, nhân tố đóng góp tích cực là "chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước".

Bên cạnh đó, theo các tổ chức tín dụng, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng đã tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể "cao và khá cao" tiếp tục tăng từ mức 32,1% tại kỳ điều tra trước, lên mức 46,5% ở kỳ điều tra này. Đây cũng là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Ngân hàng Nhà nước khảo sát từ năm 2014.

Trong quý III, các tổ chức tín dụng cho biết đã thực hiện giảm mạnh giá bình quân sản phẩm, dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) với chỉ số cân bằng giảm từ -6,9% cuối quý II xuống -22,3% (mức thấp nhất kể từ quý I-2014 - thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tiến hành điều tra xu hướng kinh doanh định kỳ quý). Xu hướng này tiếp tục được dự kiến cho quý IV và cả năm 2021, trong đó, giảm lãi suất biên nhiều hơn giảm phí dịch vụ.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III duy trì ở trạng thái tốt và dồi dào hơn quý II đối với cả VND và ngoại tệ. Dự báo trong quý IV, cả năm 2021 và năm 2022, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt.

Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được kỳ vọng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV và giảm đáng kể tính đến cuối năm 2021 so với cuối năm 2020.

Tuy nhiên, khác với kết quả điều tra tháng 6, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý III được nhận định có chiều hướng "tăng nhẹ" so với quý trước. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu cũng sẽ "giảm nhẹ" trong quý IV và trở về mức ổn định tính đến cuối năm 2021, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, nền kinh tế dần phục hồi.

Nguồn: Tại đây