Năm 2021, nhập hơn 160.000 ô tô nguyên chiếc

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12-2021, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ở mức cao.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 12-2021 là 15.196 chiếc, giá trị 433 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 11-2021 là 15.356 chiếc với trị giá 340 triệu USD.

Trong tháng 12-2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường: Thái Lan với 7.065 chiếc; Trung Quốc với 4.473 chiếc và Indonesia với 2.228 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 13.766 chiếc, chiếm 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Tính chung cả năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 160.035 chiếc, tăng 52,1% so với năm 2020.

Nguồn: Tại đây