Năm 2022, Hà Nội triển khai mô hình ''Công dân học tập''

Ngày 30-12, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2021 cho Hội Khuyến học Hà Nội.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học Hà Nội, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác phát triển tổ chức và hội viên vẫn được quan tâm. Toàn thành phố có thêm 31 chi hội và 17 ban khuyến học, kết nạp thêm hơn 65.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên hơn 1,3 triệu người, đạt tỷ lệ 17%. 

Phong trào xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được các cấp hội quan tâm. Toàn thành phố có gần 1,4 triệu gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ hơn 71% trong tổng số gia đình của thành phố; hơn 8.300 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” (đạt gần 70%); hơn 5.300 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập” (đạt 90%) và hơn 3.000 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập” (đạt hơn 95%). 

Cũng trong năm 2021, Hội Khuyến học Hà Nội đã xây dựng thí điểm mô hình “Công dân học tập” tại 9 đơn vị. Đã có 3.996 công dân được công nhận “Công dân học tập”, đạt tỷ lệ gần 96% số công dân đăng ký. 

Năm 2022, Hội Khuyến học Hà Nội tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên, phấn đấu nâng tỷ lệ hội viên đạt tỷ lệ 18% dân số toàn thành phố; nâng tỷ lệ các mô hình học tập tăng từ 2% đến 5% so với năm 2021. Đồng thời, Hội Khuyến học Hà Nội sẽ triển khai mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn toàn thành phố. 

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Hà Nội cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với ba nội dung cơ bản: Phát động, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội và thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. 

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong rào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2021 cho Hội Khuyến học Hà Nội. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Hà Nội cũng được UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Nguồn: Tại đây