Ngành thuế phải thu ngân sách 260.400 tỷ đồng trong quý IV-2021

Trong quý IV-2021, toàn ngành thuế phải thu ngân sách tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu 86.800 tỷ đồng.

Trong quý IV-2021, toàn ngành thuế phải thu ngân sách tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng thu 86.800 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách tháng 9-2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 60.499 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 9-2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 60.499 tỷ đồng, bằng 5,4% so với dự toán, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, số thu ngân sách liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số thu quý I đạt 369.688 tỷ đồng; quý II giảm còn 289.717 tỷ đồng; sang quý III-2021, số thu chỉ đạt 245.989 tỷ đồng (bằng 64% quý I và bằng 71,9% quý II).

Lý giải rõ hơn về công tác quản lý thu ngân sách, ông Cao Anh Tuấn cho rằng, dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 4 và lan rộng ra các tỉnh phía Nam từ tháng 7 đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế của ngành.

Đáng chú ý, dịch bệnh cũng tác động đến công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ. Tháng 9, toàn ngành chỉ thực hiện được 3.397 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 3,28% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng thực hiện được 46.752 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 51,1% kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.040 tỷ đồng.

Về công tác thu nợ thuế 9 tháng năm 2021, toàn ngành thuế thực hiện thu hồi 22.000 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, bằng 73,1% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên số thu nợ giảm mạnh qua từng tháng. Tháng 8 thu 2.090 tỷ đồng; tháng 9 ước chỉ đạt 1.100 tỷ đồng, giảm trên 1.500 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ thu năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành thuế là 1.167.400 tỷ đồng. Như vậy, trong quý IV-2021, toàn ngành thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Nguồn: Tại đây