Nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất và hàng hóa thiết yếu chiếm gần 90%

Thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa năm 2021, Bộ Công Thương cho biết, năm 2021, kiểm soát nhập khẩu tiếp tục được thực hiện tốt, trong đó, nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất để xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu chiếm gần 90%.
10_1 da giày
Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, về quy mô, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm 2020. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 114 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm 2020; khối doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu 218,18 tỷ USD, tăng 29,1%.

Năm qua, kiểm soát nhập khẩu được thực hiện tốt. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu đã tăng trưởng chậm lại, còn nhập khẩu các mặt hàng cần thiết cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu đều tăng khá. Nhập khẩu nhóm hàng phục vụ sản xuất để xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu chiếm gần 90%; nhập khẩu của nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu chỉ chiếm 6%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 109,79 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 56,09 tỷ USD, tăng 19,6%; thị trường ASEAN đạt 41,1 tỷ USD, tăng 34,9%; Nhật Bản đạt 22,52 tỷ USD, tăng 10,7%; thị trường EU đạt 17 tỷ USD, tăng 16,1%; Hoa Kỳ đạt 15,5 tỷ USD, tăng 13%.

Nguồn: Tại đây