Nhiều địa phương sẽ triển khai các gói đầu tư công năm 2022 từ quý II

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ, có Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có dự kiến tiến độ triển khai các chương trình phục hồi kinh tế trong thời gian tới.

Trong đó, với lĩnh vực đầu tư công, ngay trong quý II-2022 (cuối tháng 4, đầu tháng 5), các địa phương có thể triển khai các dự án, các gói đầu tư.

Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 6.400 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 39.900 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tại đây