Những nội dung cần chú ý trong thực hiện giãn cách theo Công điện 19/CĐ-UBND

Ngày 21-8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Công điện hỏa tốc số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19.

Nguồn: Tại đây