Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2021

Ngày 31-12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ mừng công hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2021.

Tính đến ngày 31-12, Petrovietnam đã về đích sớm 39 ngày chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu cả năm (9,72 triệu tấn), đạt 10,97 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch. Sản xuất phân bón hoàn thành trước 14 ngày, đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6% so với năm 2020. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm 2021, tăng 9,5% so với năm 2020… 

Các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn cũng hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2-3 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2020. Trong đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 3 tháng, đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020.

Nguồn: Tại đây