Petrovietnam nộp ngân sách hơn 18 nghìn tỷ đồng

(HNM) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thông tin, tập đoàn tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu tháng 2-2022 đạt 0,84 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch; lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 đạt 1,78 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch. Sản xuất xăng, dầu, phân bón, điện, khí đều tăng cao. Tổng doanh thu toàn tập đoàn tháng 2-2022 ước đạt 54,98 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch, lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 118,73 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch và tăng 46% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách của toàn tập đoàn tháng 2-2022 ước đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch, lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 18,05 nghìn tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ 2021.

Thời gian tới, tập đoàn tiếp tục cập nhật, đánh giá tình hình trong nước và thế giới để có giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, tận dụng cơ hội, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Tại đây