Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua tổng đài 5656 và website

Tại Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT (ngày 13-12-2021) quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nêu rõ người dùng có thể phản ánh tình trạng "rác" viễn thông hiện nay.

Theo đó, người dân có thể phản ánh, cung cấp bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo 2 hình thức: Gửi tin nhắn tới Tổng đài 5656 (miễn phí) hoặc phản ánh qua website [email protected]

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT được áp dụng với tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 91/2020/NĐ-CP (ngày 14-8-2020); có hiệu lực từ ngày 1-3-2022.

Một trong những điểm đáng lưu ý của Thông tư 22/TT-BTTTT là quy định cụ thể bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (tại Điều 4). Trong đó, các tiêu chí nhận diện tin nhắn rác gồm: Tần suất gửi tin nhắn, đặc điểm hành vi sử dụng, mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ.

Việc xác định cuộc gọi rác được thực hiện dựa trên các tiêu chí: Tần suất thực hiện cuộc gọi, đặc điểm hành vi sử dụng. Với thư điện tử rác, các tiêu chí nhận diện dựa trên: Tần suất gửi thư điện tử (số thư điện tử được gửi từ 1 địa chỉ thư điện tử trong 1 khoảng thời gian), đặc điểm hành vi sử dụng, công nghệ được sử dụng để gửi, nhận thư.

Cũng tại Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết người sử dụng về cách đăng ký hoặc hủy đăng ký "Danh sách không quảng cáo". Theo đó, người dùng có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức đăng ký/hủy đăng ký "Danh sách không nhận quảng cáo", đó là: Đăng ký/hủy đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo; đăng ký/hủy đăng ký không nhận cuộc gọi quảng cáo; đăng ký/hủy đăng ký không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng quy định cụ thể việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Theo đó, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất tới 1 số thuê bao; tin nhắn được gắn nhãn có định dạng DKQC với nhãn ở vị trí đầu tiên trong tin. Với tin nhắn này, người quảng cáo chỉ được phép gửi trong thời gian 7-22h. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất, người dùng không phản hồi thì người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

Người quảng cáo cũng có trách nhiệm gửi đồng thời bản sao tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất về đầu số 5656 và đồng bộ dữ liệu đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đầu tiên và duy nhất về hệ thống quản lý "Danh sách không quảng cáo".

Theo thống kê, từ tháng 6-2021 đến đầu tháng 12-2021, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia (VNCERT/CC) đã gửi 5 văn bản điều phối yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet thực hiện các biện pháp ngăn chặn, thu hồi với hơn 33.000 địa chỉ IP phát tán hoặc bị lạm dụng để phát tán thư điện tử rác.

Nguồn: Tại đây