Phấn đấu xây dựng thêm 70 trường đạt chuẩn trong năm 2022

(HNM) - Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến ngày 29-3-2022, toàn thành phố có 1.803 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 1.767 trường, đạt tỷ lệ 79% trong tổng số 2.236 trường công lập trên địa bàn Hà Nội.

Trong số các cấp học, cấp trung học cơ sở có tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia cao nhất với 85%; tiếp đến là cấp tiểu học với 82,8%; cấp trung học phổ thông có 72,9% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; cấp mầm non có 71,8% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2022, chỉ tiêu thành phố giao xây dựng thêm 70 trường học đạt chuẩn quốc gia, gồm 27 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông. Trên cơ sở điều kiện thực tế, các quận, huyện, thị đã đăng ký xây dựng mới 99 trường đạt chuẩn.

Nguồn: Tại đây