Phấn đấu xuất khẩu đồ gỗ đạt 20 tỷ USD vào năm 2025

(HNM) - Theo Đề án “Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030” vừa được phê duyệt, mục tiêu trọng tâm Chính phủ giao ngành lâm nghiệp là nâng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025 và 25 tỷ USD vào năm 2030.

Song song với tăng giá trị xuất khẩu gỗ, Chính phủ yêu cầu ngành lâm nghiệp có trên 80% cơ sở chế biến, bảo quản gỗ đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến; 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước được sử dụng từ nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Những mục tiêu này dựa trên kết quả có được của ngành lâm nghiệp trong năm 2021 khi giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020; xuất siêu khoảng 12,94 tỷ USD; giá trị xuất khẩu lâm sản chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước và là một trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD…

Nguồn: Tại đây