Quận Đống Đa cách ly y tế toàn bộ hai phường Văn Chương và Văn Miếu

UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc thành lập vùng cách ly y tế trên toàn bộ hai phường Văn Miếu và Văn Chương để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian áp dụng vùng cách ly y tế tại hai phường là 14 ngày, từ 18h ngày 21-8 đến 18h ngày 4-9-2021.

 Thiết lập vùng cách ly y tế trên toàn bộ phường Văn Chương.

Trước đó, ngày 13-8-2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành các quyết định về thành lập vùng cách ly y tế tại hai phường trên nhưng theo từng khu vực. Cụ thể, đối với vùng cách ly y tế tại phường Văn Chương được thiết lập: Khu vực 1, gồm toàn bộ khu dân cư số 3 và một phần dân cư số 6 và số 8 với tổng số 900 hộ gia đình và 2.800 nhân khẩu. Khu vực 2, gồm một phần khu dân cư số 5 và 9 có tổng số 300 hộ gia đình với 1.100 nhân khẩu. Khu vực 3, gồm một phần khu dân cư số 7 và 9 có tổng số 260 hộ gia đình với 850 nhân khẩu. Tổng số hộ dân trong vùng cách ly tại phường Văn Chương là 1.460 hộ với 4.750 nhân khẩu.

  Toàn bộ phường Văn Miếu được thiết lập cách ly y tế từ 18h ngày 21-8.

Vùng cách ly y tế tại phường Văn Miếu, điểm phong tỏa tại ngõ 221 phố Nguyễn Khuyến, gồm toàn bộ hộ dân thuộc ngõ 221 Nguyễn Khuyến với 226 nhân khẩu. Điểm phong tỏa tại 40 phố Nguyễn Khuyến từ số nhà 38 đến số nhà 42 gồm 11 hộ gia đình và 50 nhân khẩu. Điểm phong tỏa tại 26 phố Quốc Tử Giám từ số 4 đến số nhà 34 phố Quốc Tử Giám, gồm 14 hộ gia đình và 43 nhân khẩu (không tính 7 nhân khẩu thuộc nhà 26 phố Quốc Tử Giám). Điểm phong tỏa tại 18 phố Ngô Tất Tố, gồm: Số nhà 61, 63, 65, 67, 69, 71 ngõ 38 phố Ngô Sĩ Liên có 6 hộ gia đình và 19 nhân khẩu; toàn bộ tập thể 18 phố Ngô Tất Tố gồm 36 hộ gia đình và 148 nhân khẩu; số nhà 35 Ngô Tất Tố gồm 1 hộ và 6 nhân khẩu. Tổng số dân tại 4 điểm phong tỏa là 492 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng cách ly y tế hai phường trong vòng 14 ngày, từ 19h ngày 13-8 đến 19h ngày 27-8-2021.

UBND quận Đống Đa yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 theo đúng phương án UBND quận đã đề ra.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nguồn: Tại đây