Quy định nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô từ Campuchia

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022.
11
Ảnh minh họa internet.

Trước đó, ngày 8-3-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc gia hạn thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2019-2020 cho giai đoạn 2021-2022.

Thông tư 06/2022/TT-BCT nhằm triển khai thực hiện các quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Bản thỏa thuận được gia hạn, sửa đổi nêu trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp luật liên quan.

Theo đó, Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cửa khẩu quy định tại phụ lục kèm theo thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương. Số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Thông tư cũng nêu rõ, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu các mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo thông tư này thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan.

Thông tư số 06/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2022 đến hết ngày 31-12-2022.

Nguồn: Tại đây