Rà soát, bảo đảm tiến độ các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 27-10-2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy với quyết tâm cao nhất để giải quyết các tồn tại, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại sớm thẩm định cho các nhà đầu tư vay theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo các ban quản lý dự án, các nhà thầu rà soát tiến độ tổng thể, tăng cường thiết bị, phương tiện, tăng ca, tập trung tối đa nhân lực... để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; lưu ý rà soát lại tiến độ cầu Mỹ Thuận 2 (đến nay khối lượng đã đạt 68,25% giá trị của 4/5 hợp đồng đang triển khai, tương đương 38,53% tổng giá trị 5 hợp đồng). Bộ Giao thông - Vận tải phải họp giao ban hằng tuần để kiểm soát tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Nguồn: Tại đây