Rà soát nhu cầu đào tạo giáo viên từ nay tới năm 2025

(HNM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu từ năm 2023 đến năm 2025.

Việc này nhằm triển khai hiệu quả Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ khóa tuyển sinh 2021-2022, nhưng trong quá trình triển khai có nhiều vướng mắc về số chỉ tiêu đã đề xuất của một số địa phương và việc triển khai thực tế giữa các địa phương và các cơ sở đào tạo.

Để bảo đảm nhu cầu giáo viên mà địa phương đã đề xuất đến năm 2022 và nhu cầu các năm tiếp theo sát với thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên năm 2022, đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên từ năm 2023 đến năm 2025.

Nguồn: Tại đây