Sáng nay 6/11 Phú Thọ ghi nhận thêm 34 ca mắc mới Covid-19 , trong đó có 03 ca cộng đồng

Theo bản tin dịch Covid-19 của Sở Y tế Phú Thọ thông báo, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính từ 18h00 ngày 05/11/2021 đến 06h00 ngày 06/11/2021 ghi nhận thêm 34 ca mắc mới COVID-19.

Thông tin cụ thể ca nhiễm mới,: tại Thanh Sơn 10 ca (TT Thanh Sơn 08 ca; Sơn Hùng 02 ca); tại Phù Ninh 09 ca (Bình Phú 02 ca; Phú Lộc 01 ca; Tiên Du 01 ca; Phú Mỹ 01 ca; Phú Nham 01 ca; Trị Quận 02 ca; Trung Giáp 01 ca); tại Tân Sơn 09 ca (Văn Luông 03 ca; Thu Cúc 02 ca; Minh Đài 03 ca; Tân Phú 01 ca); tại Việt Trì 03 ca (Thanh Đình 03 ca); tại Yên Lập 02 ca (Ngọc Lập 01 ca; Minh Hòa 01 ca); tại Tx Phú Thọ 01 ca (Thanh Vinh 01 ca).

Trong các trường hợp mắc mới, có 31 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 03 trường hợp mắc mới trong cộng đồng, cụ thể: Phù Ninh 02 ca tại Trị Quận; Thanh Sơn 01 ca tại TT Thanh Sơn.

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 979 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (494 ca tại 21 xã, phường); huyện Lâm Thao (150 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Thanh Sơn (125 ca tại 07 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (119 ca tại 13 xã, thị trấn); huyện Tân Sơn (33 ca tại 06 xã); thị xã Phú Thọ (20 ca tại 05 xã, phường); huyện Tam Nông (17 ca tại 06 xã); huyện Thanh Thủy (09 ca tại 05 xã, thị trấn); huyện Yên Lập (05 ca tại 03 xã); huyện Cẩm Khê (04 ca tại 04 xã); huyện Hạ Hòa (02 ca tại 01 xã) và Thanh Ba (01 ca tại 01 xã). Có 05 xã mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (Phú Mỹ, Phú Nham, Trung Giáp - Phù Ninh; Thanh Vinh - Tx Phú Thọ và Minh Hòa - Yên Lập).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

- Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 8,27 ca/100.000 dân/tuần; 81,7% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

- Cấp huyện: 01 huyện ở cấp độ 3 (huyện Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 01 huyện Đoan Hùng đang ở Cấp độ 1.

- Cấp xã: toàn tỉnh có 05 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa - Tp Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng - Thanh Sơn; Văn Luông - Tân Sơn); 03 xã ở cấp độ 3 (Thụy Vân - TP. Việt Trì; Kim Thượng - Tân Sơn; Ngọc Đồng - Yên Lập); 45 xã ở cấp độ 2 và 172 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Phượng Nguyễn