Hà Nội mở rộng điểm quảng bá sản phẩm OCOP về khu vực ngoại thành

Ngày 24-11, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Thường Tín đặt tại chợ Vồi, xã Hà Hồi, giới thiệu các sản phẩm OCOP của huyện và các tỉnh, thành phố trong cả nước, như rau củ các loại của Hợp tác xã Hà Hồi; các sản phẩm gạo, trà, miến, mộc nhĩ…

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, huyện đã có 103 sản phẩm được thành phố đánh giá, công nhận phân hạng sản phẩm OCOP. Việc khảo sát, lựa chọn và khai trương điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm là khâu then chốt trong việc mang lại động lực và quyết tâm giữ vững chất lượng của các chủ thể OCOP. Song song với việc thực hiện Chương trình OCOP, huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, quan tâm tới hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là thương mại điện tử nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Tại huyện Phú Xuyên, Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được đặt tại Công ty TNHH may mặc Hùng Luyến, gắn với du lịch làng nghề may comple truyền thống xã Vân Từ.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đề nghị, hai huyện Thường Tín, Phú Xuyên tiếp tục quan tâm, phát triển thêm các điểm OCOP. Đồng thời, giao nhiệm vụ các đơn vị vận hành điểm OCOP đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước để Chương trình OCOP được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng. Qua đó, ưu tiên lựa chọn, tiêu dùng sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Đến nay, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP với hơn 1.054 sản phẩm. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ có khoảng 2.000 sản phẩm được đánh giá và phân hạng. UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp địa phương rà soát, lựa chọn, đưa vào vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Đến nay đã phát triển được 35 điểm, phấn đấu trong những tháng cuối năm, mỗi quận, huyện, thị xã vận hành thêm được tối thiểu một điểm OCOP để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của địa phương và thành phố Hà Nội.

Nguồn: Tại đây