Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu GRDP tăng trưởng bình quân 8%/năm giai đoạn 2021-2025

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng bình quân 8%/năm giai đoạn 2021-2025; riêng năm 2022, GRDP tăng trưởng 6-6,5%.

 Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chiều 9-12, sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự phiên bế mạc.

Kỳ họp đã thông qua 25 nghị quyết, trong đó, 16 nghị quyết về kinh tế, ngân sách, về cơ chế, chính sách; 3 nghị quyết về văn hóa, giáo dục; 2 nghị quyết về quy hoạch đô thị; 4 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác.

Đối với Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố tăng trưởng bình quân hằng năm là 8%, duy trì tỷ trọng dịch vụ trong GRDP trên 60%; đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 25% trong GRDP của thành phố. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt khoảng 8.500 USD/người; đến năm 2030, đạt khoảng 13.000 USD/người; năm 2045, đạt khoảng 37.000 USD/người.

Đối với Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, thành phố đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng 6-6,5%, tùy tình hình cụ thể; duy trì tỷ trọng dịch vụ trong GRDP trên 60%.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo.

“HĐND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, đối với các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đóng góp, hiến kế về công tác phòng, chống dịch Covid-19, về công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, hoàn thiện các chính sách cho quá trình vận hành, thực thi nhiệm vụ phát triển thành phố trong thời gian tới.

Nguồn: Tại đây