Thanh tra ngành Tài chính đã thực hiện 57.366 cuộc thanh, kiểm tra

Trong 11 tháng năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 57.366 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Số tiền kiến nghị xử lý tài chính qua thanh, kiểm tra là hơn 48.053 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngày 9-12, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 15-11-2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra được 755.098 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 13.092 vụ; kiến nghị xử lý tài chính hơn 48.053 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp trên 10.075 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 35.505 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên 2.472 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 8.060 tỷ đồng.

Về giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng và tổ chức kiểm toán được chấp thuận, từ đầu năm đến ngày 30-11-2021, cơ quan chức năng đã ban hành 462 quyết định xử phạt với tổng số tiền 19,15 tỷ đồng. 

Nguồn: Tại đây