Thêm 4 dự án nhà ở tại Thủ đô được cấp phép xây dựng trong quý IV-2021

Báo cáo số liệu về các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố trong quý IV-2021, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, có 4 dự án phát triển nhà ở đã được cấp phép. Trong đó, có 3 dự án phát triển nhà ở thương mại với 202 căn nhà riêng lẻ; 1 dự án phát triển nhà ở xã hội với 2.050 căn hộ chung cư.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang triển khai 56 dự án nhà ở, trong đó có 52 dự án nhà ở thương mại (84.319 căn hộ chung cư, 19.506 căn nhà riêng lẻ); 4 dự án nhà ở xã hội (5.464 căn hộ chung cư). Trong quý IV-2021, có 2 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, tương ứng 289 căn hộ chung cư; 2 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, tương ứng 1.234 căn hộ chung cư.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 5 dự án nhà ở thương mại (501 căn hộ chung cư, 810 căn nhà riêng lẻ).

Nguồn: Tại đây